Het laatste nieuws en informatie omtrent Struikhoeve en de wetgeving over sloopmeters.

Ontdek de kansen van de Lbv-plusregeling

Met de Lbv-plusregeling kunt u als veehouder financiële steun ontvangen bij het stoppen van uw bedrijfsactiviteiten.

 

De overheid vergoedt onder andere waardeverlies van de stallen en de sloopkosten. Verder is er een compensatie voor het laten vervallen van productierechten.


lees bericht

Van boerderij tot bouwkavel en sloopmeters. ‘Ik mis mijn 800 kalveren niet’

Als je overweegt om een boerenbedrijf te beëindigen, komt er heel wat op je af. Sloopmeters, opkoopregelingen, bouwrechten, bestemmingsplannen en ga zo maar door.


lees bericht

Helder advies over functieverandering en stikstofrechten

Als u overweegt uw boerenbedrijf te beëindigen, komt er heel wat op u af. Hoe regelt u het goed? Wat houdt de vrijwillige opkoopregeling in?


lees bericht

Gelderland: 1e stikstofmaatregelen in de zomer

Gelderland wil zo snel mogelijk beginnen met de 1e stikstofmaatregelen. In de zomer van 2020 starten keukentafelgespreken om te komen tot verduurzaming van de kalversector.


lees bericht

Sloopmeters, de oplossing voor leegstaande stallen en verloedering in het buitengebied

Agrariërs die geen opvolger hebben of om andere redenen stoppen met hun boerenbedrijf, blijven zitten met lege stallen. Die leegstaande stallen en schuren zijn voor veel boeren een probleem.


lees bericht

Dierrecht vervalt niet na extern salderen

Het kabinet gaat geen dierrechten afnemen van veebedrijven die worden opgekocht door andere bedrijven.


lees bericht

Voortgang stikstofproblematiek: landbouw en gebiedsgerichte aanpak

Op 7 februari 2020 is een nieuwe kamerbrief over de voortgang van de stikstofproblematiek gestuurd. Deze Kamerbrief gaat over maatregelen in de landbouw en een verdere impuls van de gebiedsgerichte aanpak. 


lees bericht

Twee nieuwe bouwkavels in Harskamp in de verkoop

In Harskamp is onlangs de verkoop gestart van een tweetal bouwkavels voor vrijstaande woningen.


lees bericht

Buurtschap Nederwoud krijgt dertien nieuwe woningen

In de Ede Stad van 5 februari is bekend gemaakt dat in de buurtschap Nederwoud een dertiental nieuwe woningen gebouwd gaan worden door Bouwbedrijf Nap uit Lunteren.


lees bericht

Forse stijging aantal leegstaande stallen verwacht

De Barneveldse Krant maakte onlangs ( 6 juni) bekend dat er tot 2030 minimaal 468.000 m2 aan agrarische stalruimte en schuren leeg komt te staan.


lees bericht

Leegstand boerderijen straks groter dan van kantoren

In het artikel worden de zorgen uitgesproken dat verpaupering van agrarisch vastgoed een aanzienlijk probleem zou kunnen worden. Dit naar aanleiding van de verwachting er veel agrarische stalruimte en schuren leeg komt te staan.


lees bericht

Maatwerkoplossingen voor stoppende agrariers

Het actualiteitenblad "Verhaal Veluwe" (editie Ede), publiceerde in het september nummer een interview met DBL Architecten en Struikhoeve Advies BV.


lees bericht

Nieuwe Visie op het buitengebied Gemeente Ede

Onlangs is wethouder Vreugdenhil van de gemeente Ede geïnterviewd door Omroep Gelderland. In Ede zijn er zorgen over de toename van het aantal bouwkavels in het buitengebied van Ede. Dit als gevolg van de functiewisselingen (Rood voor rood).


lees bericht