Leegstand boerderijen straks groter dan van kantoren

 

21-10-2014

 

Een artikel met deze titel verscheen onlangs in het Financieel Dagblad.

 

In het artikel worden de zorgen uitgesproken dat verpaupering van agrarisch vastgoed een aanzienlijk probleem zou kunnen worden. Dit naar aanleiding van de verwachting dat tot 2030 een 32 miljoen m2 aan agrarische stalruimte en schuren leeg komt te staan. Alleen al in de gemeente Ede is dit 468.000 m2. Dit is  gebaseerd op verschillende onderzoeken door het instituut Alterra uit Wageningen. Gebiedscooperatie O-gen stelt dat de tendens landelijk is, maar in Barneveld en Ede is de verwachting bijzonder hoog.

Struikhoeve Advies BV heeft al eerder de zorg uitgesproken voor wat betreft de verwachte toename van de leegstand. Het is inderdaad zaak mogelijke verpaupering tegen te gaan. Daarvoor is nodig  de sloop van vrijkomende stallen te blijven stimuleren. Daarom richt Struikhoeve zich tezamen met DBL op de vraagzijde van de sloopmeters te blijven werken.

We pleiten hier voor een (verbrede) inzet van sloopmeters / slooprechten om daarmee de toename in aanbod toch uit de markt te kunnen nemen. Alleen hiermee kunnen we de prijs van die sloopmeters op peil houden.

Sloopmeters worden door Struikhoeve Advies inmiddels tussen diverse gemeente verhandeld c.q. overgeheveld. Te noemen vallen Putten, Nijkerk, Barneveld, Scherpenzeel en Ede. In goede samenwerking met DBL Architectenbureau probeert Struikhoeve deze sloopmeters door middel van diverse maatwerkoplossingen een plaats te geven. Dit kan zijn in de vorm van het realiseren van bouwkavels of de inzet ten van deze sloopmeters voor legalisatiedoeleinden.

 

Bron: Lees het orspronkelijke artikel
Financieel Dagblad
11 augustus 2014 , pagina 1