Grondverkoop

 

 

Verkocht

Kerkendelweg, Kootwijk

3775 KM Kootwijk, NL

Vraagprijs € 685.000,- k.k.

 

Mooi perceel cultuurgrond (± 11,6 hectare aan één blok).
Grotendeels in gebruik als grasland, een deel is bos (circa 2 hectare). Overwegend voorzien van een houten omheining.

Goede bereikbaarheid via De Driest, een weggetje dat loopt van de Kerkendelweg naar de hoek Asselseweg/Nieuw Milligenseweg.

Ook te koop in delen, bijvoorbeeld:

  • ± 7,6 hectare grasland;
  • ± 4 hectare, waarvan de helft bos en de helft grasland.


Diversen

  • Het perceel wordt opgeleverd in de huidige staat.
  • Het perceel is qua bestemming gelegen in het bestemmingsplan 'Buitengebied' van de gemeente Barneveld en bestemd als 'agrarisch' zonder bouwvlak en deels als 'natuur'. Er zijn geen bebouwingsmogelijkheden. Dubbelbestemmingen: 'waarde – archeologie 1', 'beplanting en verkaveling', 'openheid en reliëf'. Gebiedsaanduidingen: 'ecologische hoofdstructuur' en 'reconstructiewetzone extensiveringsgebied'.
  • Publiekrechtelijke beperking: besluit op basis van artikel 9.1 Wet Natuurbescherming. Dit betreft met name het deel dat bestemd is als 'natuur' en gelegen is in natura-2000 gebied 'Veluwe'.
  • Er rusten geen betalingsrechten of andere productierechten op het perceel.
  • Indien het jachtrecht verhuurd is, respecteert koper dat voor de lopende termijn.
  • Verkoper heeft bij de aankoop een beroep gedaan op vrijstelling overdrachts-belasting. Koper zal het perceel nog minimaal negen jaar bedrijfsmatig (laten) exploiteren als cultuurgrond ten behoeve van de landbouw, c.q. als bosgrond. Koper kan dan ook een beroep doen op vrijstelling van overdrachtsbelasting. Er zijn dan alleen notariskosten verschuldigd als kosten koper.

 

Verkoop wordt begeleidt door Malestein Makelaardij.

 

Addy Ruitenbeek

 

Adviseur 

Deskundig advies

De regelgeving rondom sloopmeters is ingewikkeld. Verschillende gemeenten hebben een eigen variatie op de regels. Struikhoeve Advies BV is gespecialiseerd in het functieveranderingsbeleid dat hieraan ten grondslag ligt. Heeft u vragen rond de aankoop of verkoop van sloopmeters? Deze adviseurs helpen u graag.

 

"Het is verstandig iemand in de arm te nemen die de regels goed kent. Er is vaak meer mogelijk dan gedacht."