Stikstofrechten kopen of verkopen?

 

Kies voor extern salderen van stikstof 

Beëindigt u uw agrarisch bedrijf en wilt u uw stikstofrechten verhandelen? Of hebt u als bedrijf of ontwikkelaar behoefte aan stikstofrechten voor uw bouwproject? Wij helpen u met het extern salderen van stikstof. Want de kans is groot dat dit binnenkort weer mag. Wij helpen u graag om de beste deal te sluiten. Het is verstandig om dat nú al te doen in de vorm van een intentieverklaring. Dan kunt u de (ver)koop sluiten zodra de nieuwe regelgeving van kracht wordt. U verliest geen tijd.


Regel het nú alvast 

Externe saldering houdt in dat de stoppende agrariër de ammoniakrechten verkoopt aan ander bedrijf of een ontwikkelaar. Die kan hiermee bouwactiviteiten uitvoeren. In de milieuvergunning van de agrariër staat hoeveel stikstof zijn bedrijf mag uitstoten. Als hij zijn bedrijf beëindigt, kan hij deze stikstofrechten verkopen aan een andere bedrijf of een ontwikkelaar. Met dit stikstofdepositiesaldo (of: ammoniakrechten) kan dit bedrijf bouwactiviteiten realiseren. Alleen, bij het verkopen van stikstofrechten komt nogal wat kijken. Regelt u het niet goed, dan loopt u veel geld mis.

 

Extern salderen de beste oplossing 

De kans is groot dat extern salderen binnenkort weer is toegestaan. Dit vanwege een uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. Extern salderen was mogelijk tot op 1 juli 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van kracht werd. Doel hiervan was om de natuur bestendiger te maken tegen de overlast van stikstof. De Raad van State oordeelde dat dit programma in strijd is met de Europese richtlijnen. Sindsdien geldt het PAS in geen enkel Natura 2000-gebied meer. Extern salderen is de meest waarschijnlijke oplossing. De commissie-Remkes doet hierover binnenkort een uitspraak.

 

Boek resultaat met Struikhoeve

Struikhoeve ondersteunt agrarische bedrijven die hun bedrijf beëindigen. En bedrijven en ontwikkelaars die ammoniakrechten nodig hebben. Wij maken de match tussen koper en verkoper. We maken een terugberekening, waarbij we de stikstofdepositie in de nieuwe situatie vergelijken met de hoeveelheid die is vergund. Daarna gaan we op zoek naar een geschikte koper of verkoper. Zodra extern salderen weer mogelijk wordt, begeleiden we bij de overdracht en zorgen we voor het opmaken van de overeenkomst. Dat alles tegen een klein percentage van de verkoopsom. 

 

Nu aanmelden is uiteraard kosteloos en geheel vrijblijvend. Komt het tot een verkooptransactie, dan betaalt u een vergoeding voor onze diensten. De hoogte van deze vergoeding hangt af van het verkoopbedrag. We spreken dit vooraf goed door.

 

Lees meer over de ontwikkelingen op onze speciale stikstofsite of plaats uw vraag naar Stikstofrechten.
 

 

 
 

 

 

Addy Ruitenbeek

 

Adviseur 

Stel uw zoekvraag!

Wilt u stikstofrechten kopen of verkopen? En wilt u hierop alvast voorsorteren totdat de regels zijn aangepast? Stel uw zoekvraag en we gaan aan de slag. Als specialist in sloopmeters hebben we veel ervaring met bestemmingswijzigingen en begeleiding van saneringen. We verbinden vraag en aanbod. Adviseren beide partijen. Overleggen met gemeenten en omgevingsdiensten. En begeleiden de transactie.

 

"Als allround adviseur buitengebied zijn we óók de beste partij om uw stikstofrechten te vermarkten."