Ontwikkeling

Ontwikkeling bouwkavels op locatie gesaneerde boerderij

 

Hieronder ziet u een voorbeeld van een advies-en begeleidingsopdracht van Struikhoeve. In dit voorbeeld gaat het om de omvorming van een agrarische locatie naar een perceel met 5 bouwkavels. Struikhoeve is hier, met als uitgangspunt de bestaande bebouwing, met desbetreffende gemeente in overleg gegaan om deze plek zo doeltreffend mogelijk te ontwikkelen. Dat is maatwerk. Aan de hand van de omgevingsfactoren maakt Struikhoeve met een architect en landschapsarchitect een gedegen plan. Op deze locatie heeft dat uiteindelijk, in goed overleg met de gemeentelijke stedenbouwkundigen, geleid tot overeenstemming over de realisatie van een 5-tal woningen. Deze worden hier binnen afzienbare tijd gerealiseerd. Een impressie hiervan ziet u weergegeven.