Sloopmeters, de oplossing voor leegstaande stallen en verloedering in het buitengebied

 

Agrariërs die geen opvolger hebben of om andere redenen stoppen met hun boerenbedrijf, blijven zitten met lege stallen. Die leegstaande stallen en schuren zijn voor veel boeren een probleem. Soms trekken ze ongure handel aan, zoals wietplantages. In andere gevallen staan ze te verloederen achter een woonhuis. Slopen is vaak te duur. Maar er is een oplossing voorhanden.

 

Sloopmeters

Sinds een aantal jaren kunnen boeren de bebouwing die ze slopen verhandelen. Bij de sloop van stallen en andere panden kunnen bouwrechten vrijkomen in de vorm van sloopmeters. Dat biedt unieke kansen om bouwprojecten te realiseren en heeft zowel voor de verkoper als de koper grote voordelen. Kopers kunnen toch een extra woning realiseren of hun bedrijf uitbreiden, verkopers hebben geld om de sloop te bekostigen. Dankzij de sloopmetersregeling kan er beperkt bijgebouwd worden in het buitengebied. Een soort ruimte-voorruimte dus, maar ook bedoeld om nieuwe economische ontwikkelingen in het buitengebied te stimuleren.

 

Kennis en advies bij Struikhoeve Advies B.V. 

Over de handel in sloopmeters bestaat veel onduidelijkheid. De mogelijkheden en bouwrechten zijn afhankelijk van de locatie en de gemeente waar je woont. Iemand die er echter alles over weet is Addy Ruitenbeek van Struikhoeve Advies B.V. Dit bedrijf beschikt over ruime ervaring op het gebied van agrarische bebouwing, herontwikkeling en lokale regelgeving. Addy is een boerenzoon en heeft een sterke binding met het platteland. Hij heeft zich volledig gespecialiseerd in sloopmeters en weet precies welke regels er zijn. Daarnaast lanceerde hij een online marktplaats waarop sloopmeters kunnen worden aangeboden en gevraagd: Sloopmeters.nl. Het vinden van een geschikte koper voor je sloopmeters is niet vanzelfsprekend. Dat geldt ook voor het zoeken naar een aanbieder. De website helpt een goede match tot stand te brengen.

 

Te koop

Heb je sloopmeters en wil je die graag verkopen, dan kun je ze op de website plaatsen. Stem eerst wel met de gemeente af om hoeveel verhandelbare meters het gaat. Uiteraard kan Struikhoeve u hierbij van dienst zijn. Je aanvraag kan daarna geplaatst worden op Sloopmeters.nl. Zodra er interesse is, wordt er contact opgenomen en krijg je begeleiding van het eerste contact tot de uiteindelijke verkoop.

 

In de volgende gevallen beschik je wellicht over sloopmeters die je onder de huidige regelingen te gelde kunt maken:

  • Je hebt leegstaande agrarische bebouwing die niet meer wordt gebruikt
  • Je hebt een voormalig agrarisch bedrijf gekocht waarop je nieuwbouw wilt realiseren en je wilt laten nagaan of je de sloopmeters kunt verkopen of zelf voor nieuwbouwplannen kunt benutten

 

Gezocht

Ben je op zoek bent naar sloopmeters, dan kun je op de aanbodpagina kijken wat er aangeboden wordt. Staat er een geschikt aanbod tussen, dan kun je via Sloopmeters.nl contact opnemen met de verkoper. Afhankelijk van de gemeente waar je woont, kun je de sloopmeters inzetten voor:

  • Het realiseren van een bouwkavel bij functieverandering op je eigen locatie
  • Het realiseren van een bouwkavel bij functieverandering op een andere locatie waar een tekort aan sloopmeters is dat aangevuld moet worden
  • Het realiseren van grotere bijgebouwen dan regulier is toegestaan
  • Het vergroten van het bouwvolume van bestaande niet-agrarische bedrijven
  • Het toestaan van kleinschalige, niet agrarische bedrijvigheid bij burgerwoningen.