Lbv-plusregeling

 

Deelname Lbv-plus regeling, wat komt daarbij kijken?

Staat u op het punt om te beslissen over al dan niet deel te nemen aan de Lbv-plusregeling? Dat is geen eenvoudige opgave. U moet al vooruit kijken naar uw toekomstplannen, terwijl u de stallen nog moet sluiten. Met tijdig en planmatig handelen, samen met ervaren begeleiding, kunt u met vertrouwen dit traject tegemoet zien. Wetende dat u niet alleen voldoet aan wet- en regelgeving, maar ook alle kansen benut. Het geeft rust en de zekerheid dat alles wat daarbij komt kijken goed wordt geregeld.

Addy Ruitenbeek,

 

een expert op het gebied van veranderingen in het agrarisch buitengebied, staat klaar om u door dit hele traject te loodsen.

 

Struikhoeve biedt begeleiding bij het aanvragen van de Lbv-plus subsidie tot aan het wijzigen van het bestemmingsplan bij de gemeente. In dit artikel legt Addy uit hoe hij agrariërs in de regio Ede en Barneveld ondersteunt bij deze overgang naar een nieuwe, kansrijke toekomst.

 

De realiteit voor Lbv-plusdeelnemers

De Lbv-plus regeling is de landelijke beëindigingsregeling voor veehouderijlocaties voor stikstofreductie. De is speciaal voor zogenaamde piekbelasters. Het is geen geheim dat vrijwel alle agrarische veehouderijen in de gemeente Ede en Barneveld zijn aangemerkt als piekbelasters.

 

Door gebruik te maken van deze regeling ontvangt u niet alleen een vergoeding voor het waardeverlies van uw locatie, maar ook voor de sloopkosten van de stallen en een compensatie voor de eventueel te vervallen dierrechten.

 

 

Is dit het moment?

Wellicht denk u al langer over het beeindigen van uw agrarische bedrijf. U heeft zich ongetwijfeld een beeld gevormd van de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Misschien ziet u déze opkoopregeling als het juiste moment om dit door te zetten.

 

Wat uw motivatie ook is, met deelname aan de Lbv-plus regeling heeft u meer (financiële) mogelijkheden om uw agrarische bedrijf te stoppen en te beslissen over een nieuwe bestemming op uw locatie.

Drie cruciale overwegingen op de drempel

Bent u een van de veehouders die zich op deze belangrijke drempel bevindt? Uit ervaring weten we dat drie belangrijke onderwerpen om de hoofdrol strijden in uw gedachten:

 

 1. Financiële overwegingen: U vraagt zich af: wat wordt het subsidiebedrag concreet in mijn situatie als ik mijn bedrijf staak?
   

 2. Praktische vragen en zorgen:
  Wat moet er gebeuren met de stallen en grond na de sluiting van mijn bedrijf? Kan ik blijven wonen in mijn huis?
   

 3. Vervolgbegeleiding en toekomst: Wat wil ik precies met mijn toekomst? Welke mogelijkheden en beperkingen gelden voor mijn locatie? Hoe kan ik de toekomst vormgeven in deze nieuwe situatie?

 

Deze onderwerpen komen niet ordelijk na elkaar aan bod. Nee, ze dienen zich willekeurig aan, als puzzelstukjes die kriskras door elkaar liggen. Daarom is deskundige begeleiding en ondersteuning van een professional die aan uw zijde staat grote waarde. Addy helpt u om uw gedachten te ordenen en samen met u een praktische vertaalslag te maken.

 

Het gehele proces bedrijfsbeëindiging tot bestemmingswijziging neemt minstens een jaar tot anderhalf jaar in beslag, en mogelijk zelfs twee. Gedurende deze tijd blijft Addy uw betrouwbare aanspreekpunt, wat houvast en vertrouwen biedt in deze intensieve periode.

Gelijktijdig afsluiten én de nieuwe richting bepalen

Hoewel het aanvragen van de subsidie weliswaar gepaard gaat met het nodige papierwerk, blijkt dit in de praktijk niet het grootste obstakel te zijn. U vraagt zich wellicht vooraf al af: hoe nu verder?

Wat te doen met de lege stallen? Het stoppen met de Lbv-plus regeling heeft als consequentie dat een veehouderij op uw locatie niet langer mogelijk is.

Of u nu bouwkavels wilt creëren, een nieuw bedrijf wilt starten, of alleen wilt slopen en de sloopmeters wilt verkopen: de plannen die u overweegt hoeven nog niet 'in beton gegoten' te zijn voordat u in gesprek gaat met de gemeente.

 

 

Overzicht in complexe situatie

Uit onze ervaring weten we dat deze processen idealiter gelijktijdig moeten lopen. Zodra u besluit om te stoppen, is het eigenlijk al tijd om in gesprek te gaan met de gemeente over uw ideeën voor de toekomst van uw locatie.

 

Op deze manier wordt u geconfronteerd met veel wet- en regelgeving tegelijkertijd. In deze complexe situatie helpen wij u het overzicht te bewaren, terwijl we ook oog houden voor alle details.

 

Hoe Addy u helpt: onze werkwijze

Het beëindigen van een agrarisch bedrijf met de Lbv-plusregeling is een complex proces dat kennis en ervaring vereist op verschillende gebieden, waaronder de financiën, wetgeving en praktische ondersteuning. Daarom is het essentieel dat de begeleiding die u zoekt, ervaren is op al deze aspecten én thuis is in het agrarische buitengebied van Ede en Barneveld, zodat het proces soepel verloopt en het u de beste uitkomst biedt.

 

 1. Informatieverzameling en advies:

  Addy brengt uw wensen en behoeften in kaart en geeft professioneel advies om een weloverwogen beslissing te nemen. We werken de diverse mogelijkheden die er zijn uit, met inbegrip van de toekenning van eventuele andere subsidies (stapelen). Dat leidt tot een uitkomst waar u mee verder kunt.

   

 2. Aanvragen indienen:

  Het indienen van een aanvraag voor de Lbv-plus regeling, waarbij zorgvuldigheid en nauwkeurigheid essentieel zijn. Waar staat u op dit moment? Moet u de aanvraag nog indienen? Dit kan nog tot en met 20 december 2024. Ook starten wij in overleg met u zo snel mogelijk het gesprek met de gemeente over uw plannen.

   

 3. Begeleiding bij de bestemmingswijziging:

  Het voorbereiden én realiseren van een nieuwe toekomst van de locatie, zoals sloop, verkoop, herbestemming of herinvestering. We dienen de definitieve aanvragen in bij de gemeente en begeleiden dit hele proces.

   

Kennismaken aan de keukentafel

De Lbv-plus regeling biedt een heldere mogelijkheid voor agrariërs die overwegen hun bedrijf te beëindigen. Met onze begeleiding en ondersteuning doorloopt u het traject succesvol en benut u nieuwe kansen voor de toekomst.

 

Al onze trajecten zijn maatwerk. Bel ons voor een vrijblijvende kennismaking. We komen bij u langs en inventariseren de omvang van het project in alle rust.

 

De Lbv-plusregeling is dermate werkbaar, dat Addy aan de keukentafel uw mogelijkheden kan schetsen.

Mogen wij u persoonlijk informeren over de Lbv-plus regeling met betrekking tot uw situatie bij het beëindigen van uw agrarische bedrijf?

 

Neemt u dan vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.


 

Met het verzenden van dit formulier gaat u akkoord met ons privacy statement.

Addy Ruitenbeek

 

specialist struikhoeve.nl