Helder advies over functieverandering en stikstofrechten

 

31-08-2022

 

Als u overweegt uw boerenbedrijf te beëindigen, komt er heel wat op u af. Hoe regelt u het goed? Wat houdt de vrijwillige opkoopregeling in? En wat kunt u doen met uw huidige bestemming? Struikhoeve begeleidt bij functieveranderingen, opkoopregelingen, verkoop van stikstofrechten en het verkopen van sloopmeters. Nieuwsgierig? Bel voor laagdrempelig advies, zonder verplichtingen.

 

De regelgeving rondom functieverandering is ingewikkeld. Verschillende gemeenten hebben een eigen variatie op de regels. Addy Ruitenbeek adviseert en begeleidt agrariërs om het maximale te halen uit de mogelijkheden. Als boerenzoon heeft hij een sterke band met het platteland. Addy zag dat er veel onduidelijkheid bestaat over de mogelijkheden van functieverandering. Daar wilde hij iets aan doen. Sinds 2014 begeleidde de voormalig accountant daarom talrijke agrariërs in uw gemeente. “Veel agrariërs staan op een kruispunt: ga ik over enkele jaren stoppen of niet. Een ingrijpende beslissing die u niet even neemt. Als adviseur breng ik daarom eerst zorgvuldig de wensen in kaart. Overweegt u mee te doen aan de vrijwillige opkoopregeling? Gaat u voor een maximale opbrengst (met bouwkavels) of wilt u sloopmeters verkopen die elders worden ingezet? Wilt u op de boerderij blijven wonen of denkt u na over verhuizen? Ik adviseer over de mogelijkheden en maak een plan. Het beste plan voor de toekomst van de agrariër.”

 

“Het is verstandig iemand in de arm te nemen die de gemeentelijke regels goed kent. Want er is vaak meer mogelijk dan gedacht.”

Adviseur Addy Ruitenbeek

 

Besluit de agrariër inderdaad om zijn bedrijf te verkopen? Dan begeleid ik de bestemmingswijziging bij de gemeente. Ook begeleid ik de vrijwillige opkoopregeling met de provincie of de landelijke overheid. Gaat de bestemmingswijziging gepaard met een verkoop van sloopmeters, dan begeleid ik dat uiteraard ook.” “Als boerenzoon begrijp ik dat zo’n traject ingrijpend is voor de agrariër, zeker als hij als tweede of derde generatie eigenaar het bedrijf wil beëindigen. Het is dus niet alleen zakelijk een heel proces, maar ook emotioneel. Juist daarom is het belangrijk om u te laten bijstaan door een ter zake kundige adviseur.

 

”Op het randje van de bebouwde kom had ik een stuk landbouwgrond. Ik wilde het wel verkopen, maar ik kreeg geen bouwvergunning van de gemeente. Ik had het allang opgegeven totdat Addy dit voor mij ging uitzoeken. Binnen drie maanden was duidelijk dat dit toch kon. Ik mocht wel drie huizen bouwen als ik wilde. Addy heeft dat allemaal prima voor me geregeld. Eindelijk die bouwkavels gerealiseerd. Inmiddels zijn die woningen allang verkocht.”

 

"Eindelijk die bouwkavels gerealiseerd"

Henk van der Hoef, Barneveld

 

Bel voor vrijblijvend advies

Overweegt u uw bedrijf te verkopen en heeft u behoefte aan duidelijkheid en richting? Bel Addy Ruitenbeek van Struikhoeve Advies BV. In een oriënterend gesprek krijgt u advies over de mogelijkheden in uw situatie. 
U bepaalt zelf of én hoe u verder gaat.