Nieuwe Visie op het buitengebied Gemeente Ede

 

09-06-2015

 

Onlangs is wethouder Vreugdenhil van de gemeente Ede geïnterviewd door Omroep Gelderland. Uit het interview blijkt met name de zorg die Ede heeft over de toename van het aantal bouwkavels in het buitengebied van Ede. Dit als gevolg van de functiewisselingen (Rood voor rood) .

 

 

Huidig beleid 

Momenteel is de realisatie van bouwkavels bij functiewisseling op basis van het bestaande beleid uiteraard  gewoon mogelijk op basis van de nu geldende sloopnormen.

 

Toekomstig  beleid?

Duidelijk is dat momenteel nagedacht wordt over mogelijke aanpassingen van deze regels.Er kan nog geen inzicht gegeven worden over de aard van de aanpassingen die zullen komen.

 

Consequenties voor andere gemeenten in de regio?

Samen met de gemeenten Barneveld, Nijkerk, Putten, Wageningen en Scherpenzeel heeft de gemeente Ede een min of meer uniform beleid voor wat betreft het functiewisselingsbeleid in een groot deel van de Food Valley.

 

Het is momenteel nog niet helder of de andere gemeenten zich gaan aansluiten bij de veranderingen in het beleid die op komst zijn.

 

Mogelijk verbrede inzet sloopmeters

Struikhoeve Advies BV pleit hierbij nogmaals voor het zoveel mogelijk op elkaar afstemmen van het beleid binnen die gemeenten. De huidige regeling voldoet. Het feit dat een fors aantal bouwkavels is gerealiseerd, is hier het bewijs van. Mogelijke aanpassingen zouden er niet toe moeten leiden dat uiteindelijk meer voormalige agrarische opstallen blijven staan en niet meer gesloopt worden. Dat zou het buitengebied niet ten goede komen.

 

Hierbij pleit Struikhoeve Advies BV dan ook voor een verbrede inzet van de bouwrechten c.q. sloopmeters uit het buitengebied.  Die zou gevonden kunnen worden in combinatie met het anders omgaan met andere plannen in het buitengebied zoals kleine bedrijvigheid of bepaalde vormen van recreatie.  Hiermee blijft de regeling interessant voor agrarische ondernemers om waar nodig tot sloop over te gaan, zonder dat dit alleen maar leidt tot een toename van bouwkavels in het buitengebied. Deze aanpassing zou de zorg bij het gemeentebestuur van Ede weg kunnen nemen.

 

Onderstaand het nieuws item van Omroep Gelderland gevolgd door het interview met wethouder Vreugdenhil

 

Ede wil boeren en geen bakstenen

ARNHEM - Rijdt u wel eens over het platteland? Grote kans dat u dan geen boerderijen met koeien of varkens ziet, maar lege en vervallen stallen of juist spiksplinternieuwe gebouwen. Want de boerderijen verdwijnen misschien, maar steeds meer bedrijven vestigen zich in het groene, open buitengebied.

 

Steeds meer boeren stoppen met hun landbouwbedrijf en beginnen een nieuw bedrijf in een andere sector. Dat doen ze het liefst op hun eigen grond, want dat is goedkoper dan het opzetten van een bedrijf op een duur bedrijventerrein. De gemeente Ede is daar niet blij mee, want het buitengebied dreigt nu een soort bedrijventerrein te worden.

 

Grote gevolgen voor het landschap

Nu is het zo dat een boer één of twee woningen of bedrijven mag bouwen op zijn erf, wanneer hij stopt met zijn boerenbedrijf. Die regeling moet de werkgelegenheid behouden en het inkomen van de ex-boer veilig stellen.

 

De gemeente Ede telt nu ruim 800 boerenbedrijven. Dat waren er fors meer, maar in 2030 zijn er naar verwachting nog maar 400 over. Als al die boeren 2 gebouwen op hun erf bouwen, dan blijft er van dat rustieke buitengebied niets meer over, zo vreest de wethouder Willemien Vreugdenhil: 'Als we dat onverkort zouden toestaan de komende tijd met deze versnelling en deze cijfers, dan betekent dat dat er meer dan 1000 woningen worden toegevoegd aan het buitengebied. En dat doet natuurlijk iets met je landschappelijke kwaliteit.'

 

In 1998 telde Gelderland nog bijna 16.000 boerenbedrijven. Dat aantal is de afgelopen jaren alleen maar afgenomen. In 2014 was Gelderland nog ruim 11.000 boerenbedrijven rijk.

 

Lastig vraagstuk

De ontwikkeling lijkt niet te stoppen en daarom praat de gemeente met alle betrokken partijen, zoals boeren en belangenorganisaties als LTO en bewoners.

 

Toch is het een lastig vraagstuk, want de gemeente Ede is redelijk dichtbevolkt en dat beperkt de mogelijkheden. 'Heel dichtbij is er een groot bedrijventerrein, Het Laar in Wekerom, en daar hebben de grondprijzen fors laten dalen om er voor te zorgen dat het aantrekkelijk wordt voor bedrijven om zich daar te gaan vestigen. Zodat je in het buitengebied niet van die gigantische bedrijven krijgt', zegt de wethouder.

 

Dit jaar nog nieuwe visie op buitengebied

De gemeenteraad spreekt in mei 2015 over de plannen van de gemeente.

 

interview met wethouder Vreugdenhil

http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuws-1/2092468/ede-wil-boeren-en-geen-bakstenen.htm#.VW7gSF8DPE4.email