Twee nieuwe bouwkavels in Harskamp in de verkoop

 

30-06-2014

 

In Harskamp is onlangs de verkoop gestart van een tweetal bouwkavels voor vrijstaande woningen.

De woningen kunnen gerealiseerd worden in het buitengebied van Harskamp, aan de rand van het dorp.

 

 

De kavels zijn tot stand gekomen op basis van het geldende functiewisselingsbeleid. De benodigde sloopmeters zijn namelijk verkregen door sloop van agrarische opstallen.

 

Addy Ruitenbeek van Struikhoeve Advies BV heeft hierbij bemiddeld en geadviseerd bij de inzet van sloopmeters ten behoeve van deze bouwlocatie.