Sloopmeters

 

Sloopmeters ontstaan bij de sloop van (voormalige) agrarische opstallen, zoals leegstaande bebouwing die niet langer wordt gebruikt. Wanneer u genoeg sloopmeters hebt, dan ontstaat een bouwrecht. U kunt dat verhandelen of concreet benutten om een bouwkavel te realiseren. Niet genoeg sloopmeters? In sommige gevallen is het mogelijk om extra sloopmeters aan te kopen.

 

De mogelijkheden met sloopmeters en bouwrechten zijn sterk afhankelijk van uw locatie en de gemeente waarin u woont. Wanneer u genoeg sloopmeters hebt voor een bouwrecht, kunt u een bouwkavel realiseren op de voormalige slooplocatie. Of die mogelijkheid er is, hangt af van uw locatie. Kunt u geen bouwkavel realiseren, dan kunt u de bouwrechten verhandelen.

Sloopmeters beschikbaar?

In de volgende gevallen beschikt u wellicht over sloopmeters die u onder de huidige regelingen te gelde kunt maken:

  • U hebt leegstaande agrarische bebouwing die niet meer wordt gebruikt.
  • U hebt een voormalig agrarisch bedrijf gekocht waarop u nieuwbouw wilt realiseren en u wilt laten nagaan of u uw sloopmeters kunt verkopen.

 

Sloopmeters nodig?

Afhankelijk van de gemeente waarin u woont, kunt u sloopmeters in de volgende gevallen inzetten:

  • Het realiseren van een bouwkavel bij functieverandering op uw eigen locatie.
  • Het realiseren van een bouwkavel bij functieverandering op een andere locatie waar een tekort aan sloopmeters is dat aangevuld moet worden.
  • Het realiseren van grotere bijgebouwen dan regulier is toegestaan.
  • Het vergroten van het bouwvolume van bestaande niet-agrarische bedrijven.
  • Het toestaan van kleinschalige, niet-agrarische bedrijvigheid bij burgerwoningen.

 

Advies op maat

Hebt u zelf niet genoeg sloopmeters? Soms is het mogelijk om uw mogelijkheden uit te breiden door de aankoop van extra sloopmeters van elders. Wellicht kunt u dan toch de gewenste bouwkavel realiseren. In een aantal gevallen is het zelfs mogelijk om sloopmeters te verplaatsen binnen een aantal gemeenten in de regio. Dat komt de verhandelbaarheid ten goede. Er is veel te vertellen over alle regelingen waarvan u kunt profiteren, maar dit is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Vraag ons vrijblijvend om advies!

 

Registratie en vastlegging op sloopbank / meterbank

Overweegt u om leegstaande bebouwing te slopen? Het is van belang om eerst met uw gemeente overeenstemming te hebben over de hoeveelheid verhandelbare (en dus goedgekeurde) sloopmeters. Die afstemming kan Struikhoeve voor u verzorgen.

Nadat er overeenstemming is, worden de sloopmeters op www.sloopmeters.nl aangemeld. Ook die aanmelding verzorgen wij. Vervolgens kan dan de verkoop plaatsvinden.